TRAVEL GREECE
Online Utazási Portál
Telefon: +36 20 6149390, +30 69 32762015, +30 69 79862450
E-mail: info@travel-greece.hu

Ki-, be és átutazási szabályok

Szükséges okmányok

Az utazáshoz szükséges okmányok


Görögország az Európai Unió és a schengeni rendszer tagja, területére a magyar állampolgárok érvényes útlevél vagy érvényes személyazonosító igazolvány birtokában utazhatnak be, és ott 90 napot engedély nélkül tartózkodhatnak. A beutazás alkalmával az úti okmány valódiságán, érvényességén kívül mást nem ellenőriznek. Az anyagi fedezet igazolása nem szükséges. Azoknak, akik 90 napnál tovább kívánnak Görögországban tartózkodni, beutazásukat követően, de legkésőbb a tartózkodási jogosultságuk lejárta előtt tartózkodási engedélyért kell folyamodniuk. A tartózkodási engedély iránti kérelem a lakóhelyhez legközelebb eső, erre hatáskörrel rendelkező rendőrkapitányságon nyújtható be.

Mivel nem közvetlenül határos ország, ezért mindig tájékozódjanak az átutazó tranzit országok beutazó szabályaival kapcsolatban is. Jelen pillanatban (Szerbia, Macedónia, Horvátország) mindegyik tranzit országban elfogadják az új típusú személyazonosító igazolványt. Görögországba Macedónián keresztül utazó magyar állampolgárok esetén a macedóniai határokon megkövetelik az utas-baleset biztosítás meglétét. A szkopjei magyar nagykövetség javasolja, hogy a Macedóniába be, illetve azon átutazók még elindulás előtt kössék meg biztosításukat! Javasoljuk, hogy a biztonság érdekében mindegyik iratunkról rendelkezzenek egy-egy fénymásolattal. Irataik elvesztése esetén hasznos lehet.

Nagykövetségek konzulátusok

Nagykövetség épülete


A görög hatóságok viszonyulása a magyar állampolgárokhoz, állami, illetve önkormányzati hatóságok és intézmények viszonyulása a velük kapcsolatba kerülő magyar állampolgárokhoz általában kielégítő, segítőkészségesek.

Amennyiben a határon valamilyen oknál fogva nem engedik be Görögországba, vagy a tartózkodása során úti okmányát elvesztette, balesetet szenvedett, illetőleg egyéb konzuli segítséget igénylő ügyben lett érintett, a hazatérési okmány kiállításával kapcsolatban, illetőleg a konzuli ügy tisztázása érdekében keresse fel telefonon az athéni magyar nagykövetséget, vagy a legközelebbi tiszteletbeli konzulátust : Thesszaloniki, Kréta, Rodosz, Korfu, Patra, Pireusz. Hasznos, ha van Önnél mobiltelefon (kártyás esetén feltöltött!), és rendelkezik a nagykövetség, vagy a tiszteletbeli konzulátus telefonszámával.

Horvátország
Cím: 10 000 Zagreb, Pantovčak 255-257., Horvátország
Telefonszám: (00385) (1) 489-0900, (00385) (1) 489-0906
Fax: (00 385) (1) 457-9301
E-mail: mission.zgb@mfa.gov.hu
Web: www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium

Szerbia
Cím: Krunska 72. 11000 Beograd
Telefonszám: (00 381) (11) 244-0472, 244-7479, 244-3739
Fax: (00 381) (11) 344-1876
E-mail: mission.blg@kum.hu
Web: www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium

Románia
Cím: Bucureşti, str. prof. dr. Dimitrie Gerota nr. 63-65, sector 2, cod poştal 020034
Telefonszám: (00 40) (21) 311-1987, 311-0062, (00 40) (31) 620-4300
Fax: (00 40) (31) 620-4326
E-mail: mission.buc@kum.hu
Web: www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium

Bulgária
Cím: 57 “6-ti septemvri” Str. Sofia 1000
Telefonszám: (00 359) (2) 963-1135, 963-1136
Fax: (00 359) (2) 963-2110
E-mail: embassy.sof@kum.hu
Web: www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium

Macedónia
Cím: 1000 Skopje, Ul. Mirka Ginova br. 27.
Telefonszám: (00 389) (2) 306-3423, 306-3197
Fax: (00 389) (2) 306-3070
E-mail: mission.skp@mfa.gov.hu
Web: www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium

Görögország

MAGYARORSZÁG GÖRÖGORSZÁGI NAGYKÖVETSÉGE:

Cím: 38, Vasileos Konstantinou Avenue 116 35 Athens
Telefon: 00 30 2107256800, 00 30 2107256801
Fax: 0030 2107256840, 00302107256841
Ügyelet: Munkaidőn túl hívják az alábbi központi ügyeleti telefonszámot Magyarországon: 06 80 36 80 36 (külföldről: 00 36 80 36 80 36), vagy írjanak szöveges üzenetet Viber: 06 30 36 36 555 és WhatsApp: 06 30 36 36 111 elérhetőségekre
Nyelv: görög, angol, magyar
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet: Haupt Erik
E-mail: mission.ath@mfa.gov.hu; titkarsag.ath@mfa.gov.hu
Honlap: https://athen.mfa.gov.hu/
Görögország Konzuli Információk: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?gorogorszag
A tiszteletbeli konzulátusok kizárólag angol és görög nyelven tudnak telefonhívásokat fogadni.

Az athéni nagykövetség ügyeleti szolgálatot is működtet, melyet sürgős, halaszthatatlan intézkedést igénylő esetben a nap 24 órájában hívni lehet.

Theszaloniki, Tiszteletbeli konzul
Cím: 3 Odos Frangon (5. emelet), Thessaloniki 546 26
Telefon: +30/2310547-397, +30/2310555-049
Fax: +30/2310530-988
Nyelv: angol, görög

Vámszabályok

Határátkelő hely


Az utasforgalomra vonatkozó vám és egyéb szabályok 2012.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal jelen kiadványában hasznos információkkal kíván szolgálni azoknak, akik turistaként utaznak az Európai Unión belül, vagy nem uniós államból (harmadik ország) az Európai Unió valamely országába.

• Európai Unión belül utazókra vonatkozó szabályok
Az Európai Unió szabályai biztosítják az áruk szabad mozgását a tagállamok között. Ez azt jelenti, hogy Magyarországról egy másik tagállamba történő árukivitelhez, illetve onnan Magyarországra történő árubehozatalhoz nem kapcsolódik vámeljárás. Az utazás során magáncélra (személyes használatra, ajándékba) vásárolt, nem kereskedelmi jellegű áruk kivitele, behozatala nincs korlátozva. Vannak azonban bizonyos áruk (például kedvtelésből tartott állatok, vadászfegyverek, alkohol, dohánytermék, kábítószer-tartalmú gyógyszerek stb.), amelyek Európai Unión belüli szállítása korlátozásokhoz, illetve speciális engedélyekhez kötött.

• Az Európai Unión kívülről (harmadik országból) Magyarországra érkezőkre vonatkozó szabályok
Harmadik országból érkező utasok személyi poggyászában lévő alábbi áruk hozhatók be vám- és adómentesen:

Alkoholtermékek és alkoholt tartalmazó italok (kizárólag a 17. életévüket betöltött utasok esetén) legfeljebb
- 4 liter szőlőbor
- 16 liter sör
- 1 liter 22 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmú alkoholtermék vagy legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalmú nem denaturált alkoholtermék, vagy
- 2 liter 22 térfogatszázaléknál nem nagyobb alkoholtartalmú alkoholtermék, köztes alkoholtermék, pezsgő vagy egyéb bor

Dohánytermékek (kizárólag a 17. életévüket betöltött utasok esetén) legfeljebb
Légi utasok Légi utasoktól eltérő utasok
- 200 db cigaretta, vagy
- 100 db szivarka (darabonként 3 grammnál nem nagyobb tömegű), vagy
- 50 db szivar, vagy
- 250 gramm fogyasztási dohány
- 40 db cigaretta, vagy
- 20 db szivarka (darabonként 3 grammnál nem nagyobb tömegű), vagy
- 10 db szivar, vagy
- 50 gramm fogyasztási dohány
A dohány és alkoholtermékekre (kivéve a szőlőbor és sör) vonatkozóan a törvény a mennyiséghatáron túl további feltételt határoz meg olyan formában, hogy ezen termékeknél a fentiekben meghatározott mennyiségi korlátok külön-külön jelentik az adómentességi értékhatár 100%-át. A dohány, illetve az alkoholtermék esetén a meghatározott mennyiséghatárok százalékos részarányainak együttes összege azonban nem haladhatja meg a 100 százalékot.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha a légi utastól eltérő utas behoz 40 szál cigarettát, úgy vám- és adómentesség csak ezen mennyiségre adható, a további dohánytermékekre (szivarka, szivar, fogyasztási dohány) vám– és adómentesség már nem adható. Amennyiben 20 szál cigarettát (mennyiséghatár 50 %-a) hoz be, úgy vám- és adómentesen behozhat még 5 db szivart, vagy 10 db szivarkát, vagy 25 gramm fogyasztási dohányt (mennyiséghatár további 50 %-a).

Egyéb áruk
A fenti árukon túl 300 Euro (88 000,- forint), illetve légi forgalomban 430 Euro (127 000,-forint) értékhatárig hozható be áru vám- és adómentesen. A 15 év alatti utasok 150 Euro (44 000,- forint) értékhatárig hozhatnak be – az utazási forgalomtól függetlenül – árut vám- és adómentesen.

A vám- és adómentesség további feltétele, hogy a behozatal
– alkalmi jellegű legyen (olyan behozatal, amely ésszerű időn belül nem egy sorozat részeként valósul meg), és
– kizárólag az utas vagy annak családtagjai személyes használatára vagy ajándék céljára szánt árucikkekből áll, és
– amelyek jellege és mennyisége nem lehet olyan, ami kereskedelmi célú behozatalra utal.
Ha a vámmentesség bármely feltétele nem teljesül, úgy a behozatalra csak a vám és adók (általános forgalmi adó, jövedéki adó stb.) megfizetését követően kerülhet sor! A vámmentesség jogszerű igénybevételét a vámhatóság fokozottan ellenőrzi!

Üzemanyag
Behozatali vámoktól mentesen hozható be (kizárólag a 17. életévüket betöltött utasok esetén) a Közösség vámterületére belépő magán- és kereskedelmi gépjárművek és motorkerékpárok, valamint különleges konténerek szabványos tartályaiban lévő üzemanyag. Behozatali vámoktól mentesen hozható be továbbá a magán gépjárművek és motorkerékpárok hordozható tartályaiban szállított, járművenként legfeljebb 10 liter üzemanyag, amely nem sérti az üzemanyag birtoklásáról és szállításáról szóló nemzeti rendelkezéseket.
Vámmentességhez kapcsolódó korlátozás alapján a vámmentesen behozott üzemanyag nem használható más járműben, mint amelyben azt behozták, abból a mentességben részesülő személy nem távolíthatja el, és nem tárolhatja, kivéve annak a járműnek a szükséges javítási idejére, továbbá nem ruházhatja át, sem visszterhesen, sem ingyenesen.
Fentiek be nem tartása a kérdéses termékre vonatkozó behozatali vám alkalmazását vonja maga után a rendelkezés nem teljesítésének napján, az áruk fajtája alapján alkalmazandó vámtétel, és azon a napon az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján. Egyes termékek Európai Unióba, illetve harmadik országba történő kivitelére, behozatalára vonatkozó speciális szabályok

Élelmiszer
Általánosságban elmondható, hogy harmadik országból (nem EU tagországból) Magyarországra történő visszautazásunk során ne hozzunk magunkkal nyers húst, hentesárut, hústartalmú élelmiszert, tej- és tejtartalmú terméket (könnyen romlandó élelmiszert), mivel ezek behozatala csak a vonatkozó szigorú szabályok és állatorvosi ellenőrzések betartásával engedélyezett.
Kiutazáskor – utazás idejére összekészített élelmiszercsomagban – szintén nem ajánlatos magunkkal vinni ezen termékeket, mivel azok harmadik országba történő bevitele általában tilos, illetve szigorú feltételekhez kötött (az egyes országok erre vonatkozó szabályairól az illetékes magyarországi diplomáciai képviseletek tudnak felvilágosítást adni. Bármikor lehetnek továbbá olyan termékek, melyek – az utóbbi időkben előfordult különböző, állatok által terjesztett betegségek terjedésének megakadályozása érdekében – ideiglenesen úgynevezett beviteli/ kiviteli tiltó listára kerülnek. Érdemes tehát az utazás előtt az aktuális szabályokról érdeklődni. Amennyiben nem uniós állampolgár harmadik országból érkezik Magyarországra, úgy ő is – országoktól függően – csak a vonatkozó szigorú szabályok és állatorvosi ellenőrzések betartásával hozhatja be a fentiekben részletezett könnyen romlandó élelmiszereket.

Jövedéki termékek
A gazdasági tevékenységet nem folytató természetes személy által más tagállamban szabad forgalomba bocsátott és ott magáncélra megvásárolt, birtokolt, közvetlenül a természetes személy által belföldre behozott jövedéki termék belföldön adómentes. Annak megítéléséhez, hogy az utas által belföldre behozott, illetve belföldről kivitt jövedéki termék magáncélú vagy gazdasági célú beszerzést, felhasználást szolgál-e, a vámhatóság az alábbiakat együttesen vizsgálja:
– a jövedéki termék tulajdonosa az adott jövedéki termékkel gazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet-e;
– a birtokban tartás indoka;
– a szállítás módja, a birtokban tartás, illetve tárolás helye;
– a jövedéki termék bizonylatai (eredetének igazolása);
– a jövedéki termék jellege, mennyisége, az utóbbi esetében tekintettel a jövedéki adótörvényben meghatározott kereskedelmi mennyiségekre (a folyékony tüzelő-, fűtőanyagok, valamint az üzemanyag kivételével).
A jövedéki adótörvény alkalmazásában kereskedelmi mennyiségűnek:
– a cigaretta 800 darabot,
– a szivar 200 darabot, a szivarka 400 darabot,
– a fogyasztási dohány 1000 grammot,
– a sör 110 litert,
– a köztes alkoholtermék 20 litert,
– az alkoholtermék 10 litert,
– a bor és pezsgő együttesen 90 litert (ebből pezsgő legfeljebb 60 liter) meghaladó mennyisége minősül.
A folyékony tüzelő-, fűtőanyagok, valamint a 10 liter mennyiséget meghaladó üzemanyag, amelyet nem a jármű üzemanyagtartályában szállítanak, nem minősülhetnek gazdasági tevékenységet nem folytató természetes személy magáncélú beszerzésének. A fenti jövedéki termékek harmadik országba való bevitelével kapcsolatos szabályokról az illetékes magyarországi diplomáciai képviseletek tudnak felvilágosítást adni. Általánosságban elmondható, hogy a gépkocsi szabványos üzemanyagtartályában lévő üzemanyagot, valamint néhány doboz cigarettát (maximum 1 karton) harmadik országokba vámmentesen lehet bevinni.
Harmadik országból (nem EU-tagországból) Magyarországra az utas (függetlenül az állampolgárságától) „az Európai Unión kívülről (harmadik országból) Magyarországra érkezőkre vonatkozó szabályok” című fejezetnél meghatározott mennyiségű jövedéki terméket hozhatja be vám- és adómentesen.

Kulturális javak
A kulturális javak harmadik országba, illetve az Európai Unióba való kiviteléhez a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által kiállított engedély szükséges. A témával kapcsolatban részletes tájékoztató található a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal honlapján: http://www.koh.hu.

További információk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes oldalán, a http://nav.gov.hu címen találhatók, vagy kérdéseire a belföldről helyi tarifával hívható 06-40-FINÁNC (06-40-346-262) számon kaphat válaszokat.

Készpénz bejelentési kötelezettség

Bejelentési kötelezettség illusztráció


Szigorodott a 10 000 euró, vagy azt meghaladó készpénz, vagy készpénz-helyettesítő eszközök közösségi területre történő belépéskor, vagy annak elhagyásakor történő bejelentési kötelezettségre vonatkozó törvényi szabályozás.

Minden olyan, az Európai Unióba belépő, vagy az Európai Uniót elhagyó utas, akinél – 10 000 euró vagy azt meghaladó összegű készpénz (akár különböző pénznemekben), – vagy ennek megfelelő összértékű készpénz-helyettesítő eszköz (értékpapír, kötvény, részvény, utazási csekk, stb.) van, a vámhatóságnak köteles erről írásban nyilatkozatot tenni. A nyilatkozatot annál a vámhatóságnál (vagy egyéb illetékes hatóságnál) kell megtenni, ahol az utas belépett az Európai Unióba, vagy ahol elhagyta azt.

A fenti rendelkezéseket tartalmazó jogszabály változása miatt a vámhatóságnak lehetősége van komoly mértékű pénzbírságot kiszabni a bejelentési kötelezettségüket elmulasztókra. Ennek nyomán:
- a 10 000 euró, vagy azt meghaladó, de 20 000 eurót meg nem haladó összegű készpénz esetén a birtokban tartott összeg 10%-ának,
- a 20 000 eurót meghaladó, de 50 000 eurót meg nem haladó összegű készpénz esetén a birtokban tartott összeg 40%-ának,
- az 50 000 eurót meghaladó összegű készpénz esetén a birtokban tartott összeg 60%-ának megfelelő, forintban meghatározott összegű bírságot kell a helyszínen fizetni.

Ezen felül a pénzkövetelés biztosításának érdekében, a vámhatóság a bírság összegének megfelelő készpénzt a bírság megfizetéséig vissza is tarthatja. A jogszabályi környezet változása jelentős az eddigi maximum 150.000 forintig tejredő szabálysértési eljárásban kiszabott bírság összegéhez képest.
Ez azonban korántsem a legsúlyosabb szankció a tagállamok között. A német vámhatóság a be nem jelentett összeg 10%-tól maximum 1.000.000 euróig terjedő bírsággal sújtja az elkövetőt. Ugyanez az arány a máltai vámigazgatásnál 25% és 58.000 euró között mozog. A holland és a luxemburgi vámhatóság a kiszabható bírság összegét 300 és 25.000 euró közé tette, az észt hatóságok legsúlyosabb szankciója pedig 5 évig terjedő szabadságvesztés. Franciaországban a bírság összege a be nem jelentett összeg 25%-a. A tagállamok egy része különbséget tesz a szándékosan és a hanyagságból be nem jelentett esetek között.